Wstęp – 84 Mahasiddhów


Tradycja siddhów, pod wieloma względami, uważana być może za podstawę buddyzmu tybetańskiego, ponieważ siddhowie, jak również sposób, w jaki żyli, przekazuje nam zasadniczą wizję nauk wadżrajany i sposób życia w doskonałej mądrości.

Siddhowie oferują szczególną formę urzeczywistnienia, które przedziera się poprzez pomieszanie, tak jak wiatr czyni to z chmurami, aby odsłonić przejrzystość i pewność, wewnętrzne zdrowie i właściwe istnienie.

Biografie te uosabiają coś więcej, aniżeli zwykłe historie z życia, a mianowicie głębokie nauki, które mają na celu wesprzeć nasz wewnętrzny rozwój. Kiedy zrozumiemy nauki siddhów, stanie się możliwe, że tutaj, dzisiaj, osiągniemy oświecenie. Droga ta jest naprawdę prosta i otwarta dla nas.

logo - Kopia

Ponieważ oświecony umysł znajduje się poza dualizmem, jogin i jego nauki mogą przejawiać się w dowolnej postaci, mogą nawet zostać „ukryte” we wnętrzu naszej codziennej rzeczywistości.

Zanim jednak osiągniemy pełny pożytek z nauk wadźrajany, przygotowania mogą nam zająć wiele lat.

Takie przygotowania mogą przejawiać się na wiele różnych sposobów, być może dzięki głębokiemu doświadczeniu cierpienia, związanego z życiem w świecie, lub też nawet wskutek życia w klasztorze.

Po tych przygotowaniach konieczne jest właściwe spotkanie się dobrze przygotowanego ucznia z oświeconym mistrzem; dopiero wtedy nauczyciel będzie w stanie przekazać urzeczywistnienie Buddy, tak aby można było osiągnąć oświecenie w ciągu jednego życia.

logo - Kopia

Tekst ten jest być może najobszerniejszym dziełem, jakie można napotkać w języku tybetańskim na temat siddhów, jest też najbardziej reprezentatywny spośród różnych tradycji siddhów w Tybecie.

Wszyscy siddhowie, jacy występują w tym tekście, są indyjskimi mistrzami, których można uważać za założycieli linii siddhów, jakie przeszły do Tybetu pomiędzy VIII, a XI wiekiem.

Wykazy siddhów, jak również niektóre fakty z opowieści o nich, mogą jednak się różnić, stosownie do różnych linii przekazu.

Na przykład, niektórzy mogą wziąć siddhę Sakarę za Padmasambhawę, chociaż wiele aspektów opowieści o nim, nie jest tożsama z tymi u Padmasambhawy.

logo - Kopia

Siddhowie często pojawiają się pod różnymi imionami, w odmiennych postaciach.

Na przykład, Santidewa ujawnia wiele różnych postaci w tym tekście, jawiąc się nie tylko jako uczony i siddha, ale równiet jako mnich Bhusuku. Każdy z tych aspektów jest tak wyjątkowy, że z trudem można zobaczyć je jako przejawy tej samej osoby.

Podobnie i inni ze sławnych filozofow-siddhów, takich jak Dharmakirti, Dignaga, Czandrakirti, Czandragomin i Marme-mdzad, zaliczają się do osiemdziesięciu czterech, to możemy nie poznać ich odmiennych manifestacji.

logo - Kopia

O tych, jak i o innych siddhach pamięta się, ponieważ ich pisma zostały napisane zarówno w formie opowiadania, jak 1 pieśni oświecenia /doha/. Podobnie jak siddhowie zainspirowali rozwój tych wszystkich, z którymi się zetknęli, ich pieśni mogą również podnieść jakość naszego życia.

Ludziom, nie są spisane w zwykłym języku, lecz w języku iluminowanym przez zrozumienie. Ta wewnętrzna jasność wskazuje drogę poprzez powierzchowne znaczenie do urealnionych poziomów zrozumienia, sprawiając, że każda doha staje się aktualnością doskonałego wyzwolenia.

Przekładanie poezji jest trudne, bez względu na język, a tłumaczenie doha sprawia niezwykłe problemy. Dzisiejsi tłumacze często próbują rozwiązać trudności przekładowe uciekając się do słowników jako swych guru, polegając na słowach w celu wyjaśnienia znaczenia nauk. Jednak nauki Buddy, będąc bezpośrednio sposobem życia, wskazują same na potrzebę bezpośredniego kontaktu z żywym znaczeniem i ucieleśnieniem Dharmy…

Tarthang Tulku, Padma Ling, 1979

logo - Kopia

Pragnę podziękować tym wszystkim, których pomoc w ciągu ostatnich dziesięciu lat ułatwiła mi pisanie tej książki.

Szczególny dług wdzięczności gromadzony w ciągu tych lat, mam wobec moich Łamów jest on tak duży, że jakakolwiek zasługa pochodząca z tej pracy automatycznie im przypada w udziale: Lamie Kalzang za opublikowanie tekstu, który mnie zainspirował, Chatralowi Rinpocze za wydanie tego tekstu, Dudjomowi Rinpoczt za inspirację do pracy i udzielenie przekazu, pozwalającego mi go przełożyć, Bhaga Tulku za ustny przekaz, Taklungowi Rinpocze i Se Kusho Chomphel Namgyal za pomoc udzieloną przy przekładzie trudniejszych fragmentów oraz tym wszystkim, którzy zachęcili mnie do pracy nad tradycją siddhów.

Keith Dowman Kathmandu, 1984

logo - Kopia

Kolejny rozdział:

1. Luipa – Zjadacz wnętrzności ryb

 

BuddyjskiPortal Informacyjny Rahula.pl

You may also like...