Buddyjski Portal Informacyjny - Rahula.pl

Yab-Yum

Wstęp – 84 Mahasiddhów

Tradycja siddhów, pod wieloma względami, uważana być może za podstawę buddyzmu tybetańskiego, ponieważ siddhowie, jak również sposób, w jaki żyli, przekazuje nam zasadniczą wizję nauk wadżrajany i sposób życia w doskonałej mądrości. Siddhowie oferują...

12347811_1206841135999077_4617350068430819825_n

Webcasty – Namkhai Norbu

Losar i drubczen Mandarawy, 9 – 22 lutego. Nauki dzogczen i praktyka długiego życia z Czogjalem Namkhai Norbu w Dzamling Gar (Teneryfa). Uwaga: podczas retritu planowana jest całodobowa praktyka recytacji mantry. Możliwe zmiany do...