Sutra Serca

The Heart Sutra. Calligraphy by 陳沛然. - Kopia


Maha Pradżnia Paramita Hridaja Sutra

Bodhisattwa Awalokiteśwara, praktykując głęboko Pradżnię Paramitę,

postrzega pustkę wszystkich pięciu skandh

i uwalnia się od wszelkiego cierpienia i niepokoju.


Siariputro, forma nie jest różna od pustki, pustka nie jest różna od formy.

To, co jest formą, jest pustką,a to, co pustką – formą.

To samo dotyczy odczuć, postrzeżeń, tendencji i świadomości.


Siariputro, wszystkie dharmy są puste;

nie pojawiają się ani nie znikają, nie są skalane ani czyste,

nie zwiększają się ani nie zmniejszają.


Dlatego w pustce nie ma formy, odczuć, postrzeżeń, tendencji i świadomości.

Nie ma oczu, uszu, nosa, języka, ciała ani umysłu.

Nie ma barw, dźwięków, zapachów, smaków, dotyku ani przedmiotów umysłu.

Nie ma sfery wzroku i dalej aż do sfery świadomości umysłu.


Nie ma niewiedzy ani kresu niewiedzy i dalej aż do starości i śmierci, nie ma też kresu starości i śmierci.

Nie ma cierpienia, jego przyczyny, jego unicestwienia i ścieżki.

Nie ma poznania ani osiągania,ani niczego do osiągnięcia.


Dlatego dla bodhisattwy zagłębionego w Pradżni Paramicie umysł nie jest przeszkodą.

Gdy nie ma przeszkód, żaden lęk nie istnieje.

Przekraczając wszystkie błędne poglądy, przebywa on w nirwanie.


Wszyscy buddowie trzech czasów polegają na Pradżni Paramiciei osiągają Annutara Samjak Sambodhi.

Dlatego wiedz, że Pradżnia Paramita jest wielką transcendentną mantrą, wielką jaśniejącą mantrą,

najwyższą mantrą, niezrównaną mantrą,chroniącą przed wszelkim cierpieniem,prawdziwą i bez błędu.


Dlatego głoś mantrę Pradżni Paramity, głoś mantrę, która brzmi:

Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.

Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.

Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.

Filar Sutry Serca

You may also like...