Tenzin Wangyal Rinpocze – Nauki Dzogczen z cyklu 21 Gwoździ 16-21 sierpnia

Tenzin Wangyal Rinpoche

Tenzin Wangyal Rinpocze – Nauki Dzogczen  z cyklu 21 Gwoździ  16-21 sierpnia 2016

Cziamma Ling, Wilga

 

 

Po raz kolejny Polskę odwiedzi wspaniały nauczyciel, który przez kilka dni będzie wyjaśniać jak poprzez stabilność, ciszę i otwartość, odnaleźć wewnętrzną mądrość i umiejętność zmieniania swojego życia na lepsze. Zapraszamy zarówno osoby nowe jak i osoby praktykujące buddyzm, bon, czy inne ścieżki duchowe.

Jak co roku, Tenzin Rinpocze będzie wyjaśniał starożytne teksty w sposób zrozumiały i przystępny dla współczesnych ludzi. Nauki i praktyki medytacyjne przedstawione na tym kursie z Tenzinem Wangyalem są wyjątkową okazją dla nowych osób na poznanie mądrości i praktyczności tradycji bon. Dla tych, którzy już znają bon czy buddyzm, jest to świetna okazja, aby być ze wspaniałym nauczycielem i pogłębiać swoją wiedzę i praktykę medytacyjną.

W tym roku Tenzin Wangyal Rinpocze będzie udzielał nauk z tekstu 21 Gwoździ, jednego z najważniejszych tekstów dzogczen z Ustnej Tradycji Siang Siung. Tekst wyjaśnia jak bezpośrednio odcinąć wątpliwości na temat naturalnego stanu umysłu przez wskazywanie na źródło umysłu. Nauki 21 Gwoździ są bezpośrednią ekspresją oświecenia. Każdy gwóźdź opisuje naturalny stan z innej perspektywy, wyjaśnienia nazywane są gwoździami lub pieczęciami, ponieważ stabilizują doświadczalne zrozumienie natury umysłu.

Tekst został pierwszy raz spisany przez Yangtona Sherap Gyaltsena w XI wieku. Te nauki są przekazywane w nieprzerwanej linii aż do współczensych nauczycieli: Lungtoka Tenpai Nyimy, Yongdzina Tenzina Namdaka i Tenzina Wangyala Rinpocze.

You may also like...